Tisková zpráva z konference podnikatelů - konané dne 27.3.2015 v Olomouci

Tisková zpráva z konference podnikatelů - konané dne 27.3.2015 v Olomouci

Konference malých a středních podnikatelů se konala 27.3.2015 pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje. Byla zaměřena převážně na tato témata: 1. Možnosti získání dotací na zvyšování kvalifikace v technických oborech. 2. Využití inovačních voucherů v roce 2015 až do výše 200.000Kč. 3. Projekty pro podporu malých a středních podnikatelů, spolupráce s asociacemi. 4. Zapojení se do projektu KVALITNÍ FIRMA – OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY. 5. Prakticky ověřené nástroje pro získání nového a udržení stávajícího zákazníka. 6. Navázání nových partnerských a obchodních vztahů. Konference se zúčastnilo 46 firem a přes 70 účastníků. Vyvrcholením konference bylo slavnostní předávání certifikátů značky KVALITNÍ FIRMA – OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY. text for png

Zleva: Ing. arch. Tereza Kostková, Jiří Vrňata, Ing. Richard Kuba, Ing. Svatava Foltýnová, Vladimír Pospíšil, Ing. Jiří Baroš, Ing. Tadeusz Smugala, Jana Hošáková, Ing. Radek Beneš, Ing. Marta Novotná, Ing. Vratislav Blaha, Ing. Jana Klasová

Seznam zástupců přebírajících firem, oceněných svými zákazníky:

BLANKYT PLUS spol. s r.o. – Marcela Barošová, ředitelka společnosti (ověřené reference si můžete poslechnout na http://www.kvalitnifirma.cz/firmy/blankyt-plus-spol-s-r-o )

KK Stav Concrete s.r.o. - Erik Klumpar, manažer obchodu (ověřené reference si můžete poslechnout na http://www.kvalitnifirma.cz/firmy/kkstav-concrete-s-r-o )

KS - program, spol. s r.o. – Ing. Jiří Baroš, jednatel (ověřené reference si můžete poslechnout na http://www.kvalitnifirma.cz/firmy/ks-program-spol-s-r-o )

Moravia Spectrum, a.s. – Vladimír Pospíšil, jednatel (ověřené reference si můžete poslechnout http://www.kvalitnifirma.cz/firmy/moravia-spectrum-a-s )

OPUS Praha s.r.o. – Ing. Tadeusz Smugala, zástupce společnosti (ověřené reference si můžete poslechnout na http://www.kvalitnifirma.cz/firmy/opus-praha-s-r-o )

PRO VOBIS, s.r.o. – Ing. Radek Beneš, jednatel (ověřené reference si můžete poslechnout na http://www.kvalitnifirma.cz/firmy/pro-vobis-s-r-o )

STŘECHY VRŇATA & ŽÁČIK s.r.o. – Jiří Vrňata, jednatel (ověřené ref.si můžete poslechnout na http://www.kvalitnifirma.cz/firmy/strechy-vrnata-zacik-s-r-o )

TERMO KOMFORT, s.r.o. – Ing. Josef Slováček, jednatel (ověřené reference si můžete poslechnout http://www.kvalitnifirma.cz/firmy/termo-komfort-s-r-o )

TZB TECHNIK, s.r.o. – Jana Hošáková, jednatelka (ověřené reference si můžete poslechnout na http://www.kvalitnifirma.cz/firmy/tzb-technik-s-r-o )

VELOX - WERK s.r.o. – Ing. Svatava Foltýnová, prokuristka, Ing. Richard Kuba, obchodní ředitel (ověřené reference si můžete poslechnout na http://www.kvalitnifirma.cz/firmy/velox-werk-s-r-o )

Kdo jsou kvalitní firmy a díky čemu získaly certifikaci a značku?

Za uplynulý hodnotící rok certifikaci a značku KVALITNÍ FIRMA – OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY získalo od svých zákazníků 75 firem z celkového počtu 302 zpracovávaných Referenčních analýz spokojenosti. Seznam firem naleznete na www.kvalitnifirma.cz
Certifikované firmy, v rámci Referenční analýzy spokojenosti, dosáhly od svých zákazníků hodnocení lepší než 1,5. Což znamená, že svoji práci odvádějí kvalitně, odpovědně, komunikují se svými zákazníky a v případě problémů tyto řeší ve prospěch zákazníka.

Jak je zajištěna objektivita, kontrola a ověřitelnost?
Veškerý proces referenční analýzy spokojenosti a zpětné vazby zákazníků je se souhlasem zákazníků nahráván, což zajišťuje objektivitu, kontrolu a ověřitelnost výsledků.

Podrobně ohledně podpory firem hovořila Ing. Marta Novotná z odboru strategického rozvoje Olomouckého kraje, územního plánování a stavebního řádu.

Na informace od Ing. Novotné ohledně inovačních voucherů navázal Mgr. Petr Suchomel, business development manažer Vědeckotechnologického parku Univerzity Palackého Olomouc.

Zástupci asociací Ing. Josef Slováček (předseda Asociace pro využití tepelných čerpadel a vedoucí sekce Obnovitelných zdrojů tepla, člen prezidia Cechu topenářů a instalatérů České republiky, o.p.), pan Ing. Vratislav Blaha (předseda Asociace dodavatelů montovaných domů, institut smírčího orgánu – ombudsmana - pro dřevostavby) i Jiří Vrňata (cechmistr Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR) pohovořili o problematice firem na trhu a ocenili zejména spolupráci s APC Asociací pro certifikaci, kdy všechny čtyři organizace kladou největší důraz na celkovou kvalitu díla včetně kvality komunikace a také na spokojenost koncových zákazníků. text for png

Zleva: Ing. Josef Slováček, Ing. Jana Klasová, Ing. Vratislav Blaha, Mgr. Petr Suchomel, Ing. Marta Novotná.

Jak získat více informací? Více informací o možnostech podpory firem, certifikaci a značce KVALITNÍ FIRMA – OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY na www.kvalitnifirma.cz .

Partneři konference:

text for png