Na veletrhu STŘECHY a STAVBA Ostrava jste mohli shlédnout naši prezentaci

Na veletrhu STŘECHY a STAVBA Ostrava jste mohli shlédnout naši prezentaci

Radili jsme zákazníkům firem a spotřebitelům, jak si správně vybrat kvalitní firmu. Jak si ověřit, že je firma opravdu kvalitní.

Mezi známými i na internetu najdete mnoho doporučení, ale ta nemusí být objektivní a podložená.

Značka KVALITNÍ FIRMA - OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY je udělována firmám na základě skutečných referencí až od 100% zákazníků za poslední rok fungování firmy.

Všichni certifikovaní musí svou kvalitu každoročně obhajovat. Pokud se rozhodnete pro KVALITNÍ FIRMU, dostanete kvalitní práci či službu.

Požádali jsme také o několik slov zástupce společnosti HELUZ cihlářský průmysl, pana Kubíka, aby nám řekl, jak je kvalita důležitá pro jejich společnost a čeho si nejvíce váží na zisku certifikátu a značky KVALITNÍ FIRMA.

Uvedl, že nejcennější je skutečnost, že značku firmě HELUZ udělili jejich skuteční zákazníci, jejichž reference si všichni mohou ověřit na http://www.kvalitnifirma.cz/firmy/heluz-cihlarsky-prumysl-v-o-s text for png

Zleva: Ing. Jana Klasová, Ing. arch. Tereza Kostková, Bc. Martin Kubík

Již po 24. se konal tento odborný stavební veletrh Střechy a Stavba. Návštěvníci se mohli seznámit s novinkami a novými technologiemi z oboru stavebnictví.

text for png