V rámci veletrhu Dřevostavby jsme úspěšně prezentovali koncept KVALITNÍ FIRMA – OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY

V rámci veletrhu Dřevostavby jsme úspěšně prezentovali koncept KVALITNÍ FIRMA – OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY

U příležitosti mezinárodního veletrhu Dřevostavby Praha 2015, ve čtvrtek 12. února, proběhla prezentace konceptu KVALITNÍ FIRMA – OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY, který v České republice již od roku 2009 firmám a zákazníkům přináší nezávislá APC Asociace pro certifikaci a.s.

V rámci doprovodného konferenčního programu Ing. Jana Klasová a Ing. Tereza Kostková představily koncept získávání zpětné vazby zákazníků.

Na jeho základě je zpracována podrobná analýza toho, jak firmu vidí a autenticky hodnotí její klienti.

Certifikované firmy značkou KVALITNÍ FIRMA, které vystavovaly na veletrhu:

Spolupracující asociace:

Osobně vystoupil Ing. Petr Marhan z firmy STAVEX Kutná Hora s.r.o. a pohovořil o tom, že takto zpracovaná analýza je jedinečná a velmi cenná, neboť dává firmě zpětnou vazbu tam, kde ji sami nejsou schopni posoudit. Uvedl, že na trhu je řada certifikací, které hodnotí kvalitu výrobku, ale koncept KVALITNÍ FIRMA – OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY přináší jedinečné informace o tom, jak skutečně celkové fungování firmy vidí její zákazníci. Tyto informace Ing. Petr Marhan, dle svých slov, by jinak neměl možnost získat a díky nim si uvědomil, kde jsou skryté možnosti pro růst firmy. text for png

Zleva Ing. Petr Marhan, Ing. Jana Klasová, Ing. arch. Tereza Kostková.

Podobně hovořil i pan Ing. Vratislav Blaha z Asociace dodavatelů montovaných domů, ocenil zejména dlouholetou spolupráci APC Asociace pro certifikaci a.s. s ADMD, kdy obě organizace kladou největší důraz na celkovou kvalitu díla včetně kvality komunikace a hlavně na spokojenost koncových zákazníků.

text for png

KVALITNÍ FIRMA – ověřeno zákazníky je prestižní značka, kterou uděluje nezávislá společnost APC Asociace pro certifikaci na základě hodnocení spokojenosti zákazníků.

text for png

Kdo jsou kvalitní firmy a díky čemu získaly certifikaci a značku?

Za uplynulý hodnotící rok certifikaci a značku KVALITNÍ FIRMA - ověřeno zákazníky získalo 71 firem z celkového počtu 290 zpracovávaných Referenčních analýz spokojenosti.

text for png

Certifikované firmy, v rámci Referenční analýzy spokojenosti, dosáhly od svých zákazníků hodnocení lepší než 1,5. Což znamená, že svoji práci odvádějí kvalitně, odpovědně, komunikují se svými zákazníky a v případě problémů tyto řeší ve prospěch zákazníka.

text for png

Co značka KVALITNÍ FIRMA přináší jejím držitelům?

  • Zpětnou vazbu od zákazníka a jeho celkový pohled na zakázku od A do Z;
  • Prestižní značku, která posiluje důvěryhodnost firmy u nových i stávajících zákazníků;
  • Reference zákazníků, které s jejich souhlasem může firma veřejně použít;
  • Objektivitu hodnocení a ověřitelnost referencí, které zajišťuje nezávislá společnost APC Asociace pro certifikaci monitorováním celého procesu se souhlasem zákazníků.

V čem spočívá prestiž značky KVALITNÍ FIRMA – OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY?

Certifikaci a značku mohou firmy získat až poté, co uspějí s vyznamenáním v rámci komplexního hodnocení od svých zákazníků, čili do průměru 1,5 při hodnocení jako ve škole. Na druhou stranu zákazník musí horší známku než 1, kterou na konkrétní otázku udělí, vždy odůvodnit, aby byla zaručena objektivita pro obě strany.

text for png

Co je značka KVALITNÍ FIRMA – OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY?

Značka, která pomáhá firmám a živnostníkům zlepšovat slabá místa a zákazníkům říká, že za své peníze dostanou odpovídající kvalitu.

text for png

Na rozdíl od standardních certifikací se program nezaměřuje na vnitropodnikové procesy, ale zkoumá spokojenost zákazníků za aktuální rok v následujících oblastech:

  1. Kvalita dodaných výrobků
  2. Kvalita poskytovaných služeb
  3. Kvalita komunikace
  4. Chování pracovníků
  5. Dodržování dohod
  6. Řešení případných problémů

text for png

Jak je zajištěna objektivita, kontrola a ověřitelnost?

Veškerý proces referenční analýzy spokojenosti a zpětné vazby zákazníků je se souhlasem zákazníků monitorován, což zajišťuje objektivitu, kontrolu a ověřitelnost výsledků.

text for png

Jak získat více informací?

Registrujte se nezávazně zde:
http://www.kvalitnifirma.cz/registrovat-firmu

text for png